Hvordan søke støtte

Her er en side som inneholder regler og veiledning når det kommer til hvordan å søke om støtte. For fullstendig reglement, se kapittel 15 i statuttene.

Generelle regler for alle typer støtte

 1. Enhver semesterregistrert student ved MN, eller gruppe og organisasjon med tilhørlighet til MN kan søke om midler fra RU.
 2. Midlene skal komme flest mulig MN studenter til gode.
 3. Det kan søkes om støtte til arrangement, oppstart av studentgrupper og annen støtte.
 4. Støtte fra RU skal ikke brukes på alkohol, tobakk, snus eller andre rusmidler. RU sine midler skal heller ikke brukes på noe som kan kobles til dette, som bonger som kan brukes på alkohol eller blandevann.
 5. Originalkvittering eller originalfaktura skal leveres til RU for å opprettholde krav om støtte. Kopier aksepteres ikke.
 6. Det tildeles ikke mer støtte enn organisasjonen selv søker om og budsjetterer med. Ved motstridende summer legges den laveste summen til grunn.

Krav til søknad

 1. Søknad skal sendes via skjema under
 2. Søknaden skal inneholde
  1. Søknadsbrev med detaljer om hva det søkes støtte til
  2. Kontaktopplysninger til en person som stiller seg juridisk ansvarlig for søknaden.
  3. Et detaljert budsjett for det som søkes om.

Arrangementstøtte

 1. Arrangementstøtte skal komme flest mulig MN studenter til gode. Arrangement hvor hovedfokuset ikke er MN studenter har ikke rett til å motta støtte.
 2. Alle som får økonomisk støtte fra RU skal ha RU-logoen representert på arrangementets
  promomateriell, som flyers, plakater og sosiale medier.
 3. Kvittering, faktura og utleggsskjemaer skal sendes til RU senest to uker etter at arrangementet er overholdt om ikke annet er avtalt med RU-styret. Hvis ikke faller kravet om støtte.

Eksempel på søknad

Støtte til oppstart av studentgruppe
Application for funding of student club

Nexus ønsker å gi studenter muligheten til å starte opp nye studentgrupper, og har i den anledning gitt mulighet til å søke om pengestøtte. Last opp dokument med forslag til budsjett, dette skal være så detaljert som mulig. Vi kan støtte innkjøp av utstyr og lignende, og låner deretter ut dette ved nødvendighet.

Nexus wants to give students the opportunity to start up student clubs, and it is now possible to apply for financial aid for equipment and such. Download a document with a budget proposal, this should be as detailed as possible. The equipment can be rented out by need from the RU-office beside Integrerbar.

Annen støtte

Dersom det faller studenter på mat-nat til gode på andre måter vil det være mulig å søke støtte til dette. Det kan for eksempel være lovpålagte kurs for styret, samt kurs som går på brann og sikkerhet. For å få støtte fra RU må man først ha fått avslag på en god søknad om støtte fra instituttet eller fakultetet.

Søknadsprosedyren er tilsvarende som ved arrangementstøtte, men den avslåtte søknaden skal ligge vedlagt i tillegg til den nye.

Dersom du har fått godkjend på førehand at RU skal få faktura direkte, kontakter du RU-styret for å få informasjon om hvordan dette blir gjennomført. 

Det er litt å tenke på når man skal søke støtte, men ikke vær redd. Skulle søknaden mot formodning ikke treffe helt første gangen, vil vi hjelpe med å fikse på søknaden slik at den treffer. Du kan og få dypere informasjon om kjøpsbetingingar ved å kontakte RU-styret direkte. I all hovudsak søttar vi fagutval og ikkje eksterne gruppar.

Lykke til med arrangementet dere skal arrangere eller gruppen dere skal starte. RU har lyst til å støtte sosiale sammenkomster og vi gleder oss alltid til å kunne hjelpe der vi kan med slikt

Dersom det er mer du lurar på, ikke vær redd for å ta kontakt med RU.

  Søknadsskjema

  Søknad med budsjett i pdf format