Skap

Skapene på Realfagbyggets U etg. allégaten 66 er det Realisutvalget  som  har ansvaret for. Under følger et utvalg av regler fra statuttene som er relevant for alle som ønsker å ta i bruk skap.

Realistutvalgets 10 bud for bruk av skap

 1. Alle som bruker skapene forplikter seg  å følge bokskapreglementet.
 2. Enhver student ved Universitetet i Bergen, samt organisasjoner og grupper tilknyttet MN kan bruke skapene.
 3. For å ta i bruk et skap må man henge en lås på skapet, samt skrive fullt navn +  inneværende og påfølgende semester på en lapp og feste denne til skapet.
 4. Et skap kan kun reserveres to semester av gangen.
 5. Skap uten lås og eller uten korrekt informasjon på lappen anses å ikke være i bruk.
 6. RU har rett til å klippe skaplås og tømme alle skap som anses å ikke være i bruk.
 7. RU plikter å oppbevare innholdet fra skapene i tre uker etter at skapet er klippet.
 8. Eiendeler som ikke blir hentet innen fristens utløp stilles til RU-styrets disposisjon. RU
  bestemmer fritt hva de skal gjøre med eiendelene.
 9. Ved henting av skapinnhold pålegges bruker et gebyr på kr 100.
 10. RU er ikke ansvarlig for innholdet i skapene i bruksperioden eller ved tømming av skap.

Fullstendig bokskapreglement finnes i statuttene.