Strategi

Realistutvalgets strategi, Studenter som former samfunnet, ble vedtatt den 13. januar 2020 på RU 04/19-20 med en varighet på fire år. Strategien inneholder både mål og tiltak som gjør oss bedre rustet til å ta fatt i utfordringene vi møter. Med en stadig utskiftende studentmasse gjør strategien det mulig å bevare kontinuiteten til RU, og gjør det lettere for nye frivillige å ta fatt i våre problemstillinger.

Last ned strategien