Studentorganisasjoner

Informasjon om studentorganisasjoner

Fagutvalg

Biologisk Fagutvalg

Fagutvalg for geovitenskap

Fagutvalg for integrert lektor- og adjunktutdanning

Fagutvalget for fysikk og teknologi

Linjeforeningen for fiskehelse og havbruk

Fagutvalget ved Institutt for informatikk

Geofysisk Fagutvalg
Fagutvalget for studenter ved Geofysisk institutt.

Heliks
Studentforeningen ved Molekylærbiologisk institutt.

Kjemisk Fagutvalg

Matematisk Fagutvalg

Nanos
Fagutvalget for nanoteknologi.

STIM
Organisasjonen for alle Master- og PhD-studenter ved Institutt for Biologi.

Seismologen
Geofysikkernes forening.

Sivilingeniørstudentenes Fagutvalg

Andre studentorganisasjoner ved fakultetet

Gullflaks
Linjeforening for studenter på petroleumsteknologi.

Mjøllnir
Institutt for geovitenskap.

Bergen Kristelige Studentlag (Laget)
Arrangerer bønnemøter og andaktslunsjer på fakultetet.

friByte
Studentdrevet IT-tjeneste for studentkultur, media og politiske organisasjoner.

h-bar
h-bar er en studentdrevet bar som holder til i kjelleren på Institutt for Fysikk og Teknologi. Åpen for alle studenter.

IAESTE
Studentforening for internasjonal jobbutveksling av studenter som tar en naturvitenskapelig utdanning.

Integrerbar
Fakultetets egen studentbar! Ta gjerne kontakt om du ønsker å være med som frivillig; integrerbar@uib.no

Matnatprat
Fakultetets egen studentavis.

Realistutvalget
Realistutvalget er studentutvalget, og studentenes høyeste organ, ved fakultetet. Realistutvalget representerer blant annet fagutvalgene og jobber for å fremme studentenes saker overfor fakultetets ledelse og andre enheter.

ENT3R
På ENT3R kan elevar i 10. klasse og på VGS komme og få gratis leksehjelp og matematikktrening frå realfags- og ingeniørstudentar.

Fagorganisasjoner tilknyttet fakultetet

Tekna
Tekna Student er en av landets største foreninger for studenter og har medlemmer som studerer innenfor teknologi og naturvitenskap.
Facebook-side for Tekna student Bergen

Naturviterne
Forening for alle med naturvitenskapelig kompetanse.

NITO
Fagorganisasjon for ingeniører og teknologer
Facebook-side for studentlaget ved UiB

SPE Bergen Student Chapter
Studentorganisasjon som jobber for å knytte petroleumsbransjen og SPE-medlemmer tettere sammen. Arrangerer nettverksbyggende sosiale arrangement.

Arrangører ved UiB

Aktive studenters forening
Arrangerer konserter og andre kulturelle aktiviteter, i tillegg til mange andre sosiale aktiviteter for medlemmene.

Bergen Realistforening
En av driftsorganisasjonene på Det Akademiske Kvarter. Arrangerer konserter, foredrag, debatter og mange andre aktiviteter.

Studentersamfunnet i Bergen
Studentersamfunnet i Bergen arrangerer foredrag, debatter og operakafeer.

Studentdemokratiet

Fagutvalgene nevnt over er del av studentdemokratiet på institutt-nivå, og Realistutvalget er på fakultetsnivå. I tillegg har vi:

Politiske lister
Studenene kan selv danne politiske lister. Listene stiller som representanter til Studentparlamentet og velges inn av studentene ved UiB.

Studentparlamentet
Studentparlamentet er det høyeste studentdemokratiske organ ved UiB. Parlamentet består av listerepresentanter og én representant for hvert fakultet. Disse velges årlig. Parlamentet setter også sammen et arbeidsutvalg som daglig jobber for å gjennomføre saker.

Velferdstinget
Velferdstinget er det høyeste studentorganet i Studentsamskipnaden. Her bestemmes blant annet disponeringen av semesteravgiften og hvem som skal sitte i Studentsamskipnadens styre.

Andre

Bergenstudentenes Allianseidrettslag
Bergenstudentenes Allianseidrettslag tilbyr et stort, seriøst, variert og gunstig treningstilbud til studenter og ansatte.

Bergen Student-TV
Studentdrevet organisasjon som lager TV-sendinger for alle studentene i Bergen.

Studentradioen
Sender 29 timer reklamefri radio hver uke. Alt arbeid drives på frivillig basis, med en delvis lønnet redaksjon.

Studentsamskipnaden på Vestlandet
Har ansvar for studentvelferd, studentboliger og treningstilbud.

Studvest
En avis av og for studentene i Bergen.


Utdatert eller manglende informasjon? Send e-post til post@realistutvalget.no
Sist oppdatert 2018-05-13

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.