Fadderstyret

Fadderstyret arrangerer den årlige fadderuken ved MatNat. I fadderstyret sitter opp til 15 engasjerte studenter, som har i oppdrag å styrke det sosiale fellesskapet for nye studenter på fakultetet. Fadderstyret velges hver høst, og begynner sitt arbeid kort tid etter valget.

Mer informasjon om fadderstyret og fadderuken finner du på fadderstyret sin Facebook.