Reglement for grupper ved Matnat

Reglement for grupper ved Matnat

Realistutvalget ønsker å ta initiativ til oppretting av grupper ved Matnat for å øke den sosiale deltakelsen og sammenholdet ved fakultetet. Tanken vår er at hvem som helst som studerer ved fakultetet kan ta initiativ til å skape en møteplass for folk med felles interesser.

Reglement:

Generelt:

 • §1 En gruppe er en organisert måte å komme i kontakt med studenter som har samme interesser som en selv.
 • §2 Realistutvalget (RU) har det overordnede ansvaret for å følge opp de ulike gruppene som opprettes.
 • §2a. RU kan delegere dette ansvaret videre til et eget gruppeutvalg med en kontaktperson i RU-styret.
 • §3 Gruppene skal styres av en leder og eventuelt et styre av valgfri størrelse.
 • §4 Alle medlemmene av gruppen skal ha innflytelse på hvordan gruppen styres.
 • §5 RU har ingen ansvar for handlingene til gruppen, og dersom gruppen eller enkeltpersoner i den bryter norsk lov eller på annen måte gjør noe som RU ved vedtak anser som ekstraordinært, kan RU vedta å ikke lenger støtte klubben.
 • §6 Det er ikke tillatt med sosiale opptak til gruppene.
 • §7 Alle som ønsker å bli medlem av en gruppe skal ha mulighet til dette. Dersom det er plassbegrensning, skal forhåndsbestemte, objektive vilkår – eller loddtrekning – bestemme hvem som får være medlem.
 • §8 Alle gruppene skal lage en informasjonsside på RU’s nettsider.

Utstyr:

 • §9 Gruppene vil ha mulighet til å søke om støtte til varig utstyr gjennom RU som er relevant for driften av gruppen.
 • §10 RU vil formelt være eier av utstyret.
 • §10a. Utstyret lånes dermed ut til en enkeltperson i gruppen som står økonomisk ansvarlig ved eventuelle skader.
 • §10b Det kan utvises skjønn dersom utstyret utsettes for normal slitasje ved bruk. Dette bestemmes av RU-styret eller et gruppeutvalg.

Til slutt

 • §11 En gruppe kan legges ned dersom mer enn 70% av medlemmene ønsker det eller de ikke kan dokumentere aktivitet på 4 måneder.