Om oss

 

Fra Venstre: Amalie Golten Fiskeseth, Ruben Tjore Wespestad, Sander Gard Høstmark og Sarah Elana Hunt

Realistutvalget er det øverste studentorganet ved Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Vi er studentenes stemme opp mot fakultetsledelsen, og jobber hver dag for at våre omtrent 4000 studenter skal ha det så bra som mulig.Generelle henvendelser: “post@realistutvalget.no”

Realistutvalget består av hovedstyret:

Leder

Ruben Tjore Wespestad  – “leder@realistutvalget.no”

Nestleder

Sander Gard Højmark – “nestleder@realistutvalget.no”

Økonomiansvarlig

Amalie Golten Fiskeseth – “okonomi@realistutvalget.no”

PR- og kommunikasjonsansvarlig

Sarah Elana Hunt – “pr@realistutvalget.no”

Samt en representant fra hver av følgende organisasjoner:

  • Biologisk fagutvalg
  • Curie – fagutvalg for medisinsk teknologi
  • Echo
  • Enigma (ITØK)
  • Fagutvalg for integrert lektor- og adjuktutdanning
  • Fagutvalget for fysikk og teknologi
  • Geofysisk fagutvalg
  • Geovitenskapelig fagutvalg
  • Helix – fagutvalg for molekylærbiologi
  • Kjemisk fagutvalg
  • Linjeforeningen for fiskehelse og havbruksbiologi
  • Lumen – fagutvalg for energi
  • Matematisk fagutvalg
  • NANOS – fagutvalg for nanovitenskap
  • Neptun – fagutvalg for havteknologi

Faste oppgåver Realistutvalget tar seg av:

– Administrering av bokskap (Realfagbygget og Allégaten 66)
– Overordna organ for fadderstyret; rekruttering og oppfølging
– Fellesforum for studentdemokratiet på MatNat (fagutvalg og linjeforeningar)
– Vedlikeheld kontaktinfo og e-postlister for studentdemokratiet
– Lynpresentasjoner og bruktboksalg ved semesterstart om høsten
– Synliggjøre studentdemokratiet i PÅ VEG uken (uke 42)
– Gjennomføre undervisningsprisen
– Bistå fakultetet i kvalitetssikring av studentarrangement
– Arrangere tillitsvalgtseminar
– Legge til rette for kjøp og salg av pensumbøker via Facebook-gruppe
– Følge opp fagkritisk dag

Kva verv er det i RU, og kven gjer kva?

RU er satt sammen av inntil 5 personar som er valgt på allmøtet og 1 representant fra hvert fagutvalg som er med i RU. Disse møtes en gang i måneden.
Det er de faste medlemmene som har hovedansvaret for å følge opp sakene mellom disse møtene, ha jevnlige møter med fakultetsledelsen og andre.

Etter at medlemmene er valgt på allmøtet så velger RU selv hvem av de som skal være leder. Ytterlegere ansvarsområder fordelas innad. Utover ansvarsområde så fordeler man ansvar for ulike saker fortløpende.

Honorar
Vervet er honorert, summen på dette varierer fra styre til styre. 

Forkrav
Det er ikke krav om tidlegere erfaring, selv om det er et pluss.

Start, opplæring og periode
De som blir valgt starter på vervet etter sommaren. Frem til då får man opplæring. Naturlegvis begrensa, siden det er eksamenstid. Verva varer 1 år.

Kontor
Realistutvalget har et kontor i 1. etg. i Realfagbygget som man har døgntilgang til, samt et kjøkken som man deler med andre studentorganisasjoner.

Stille til valg

For å stille til valg kommer du på allmøtet og presenterer deg selv kort, hvem du er og hva du har lyst å gjøre i vervet.

Spørsmål om RU og vervene?
Send e-post til “post@realistutvalget.no”

Studentutvalgsrepresentant i Studentparlamentet

Studentutvalgsrepresentanten er representant for MatNat i Studentparlamentet og har møterett og blir innkalla til møtene i Realistutvalget. Ansvarsområdet er å representere MatNat som fakultet på Studentparlamentet sine møter og arrangement. Vervet gir godt innsyn i hvordan universitetet og fakultetet fungerer, samt at du kan påvirke Studentparlamentet sin politikk.  Siden 22/23 så blir representanten valgt innad i styret på det konstituerende møtet på våren. Studentparlamentet har normalt møte første mandag i måneden.

Les meir på Studentparlamentet sine nettsider (spuib.no).

 

Tidligere styrer i Realistutvalget:

RU-styret 22/23. Fra venstre: Markus Cirotzki (Nestleder), Victoria Liseth (PR- og kommunikasjonsansvarlig), Sigrid Vorland (Leder), Ruben Wespestad (Øk
RU-styret 21/22. Fra oppe til venstre: Siren Jenssen Økland (Leder), Maria Mathea Køhler Aarhus (Nestleder). Fra nede til venstre: Cristian Andrés Silva Fuentes (Økonomiansvarlig), Anne-Line Sørberg (PR- og kommunikasjonsansvarlig).
RU-styret 20/21. Fra venstre: Siren Jenssen Økland (Leder), Sven Alrik (Internansvarlig), Ingeborg Rønning (Økonomiansvarlig), Hannah Gaustad (PR-ansvarlig), Sander Iden (Nestleder).
RU-styret 19/20. Fra venstre: Rune Navarsete (PR-ansvarlig), Matias Helleve (Nestleder), Kristoffer Eik (Leder), Anna Abrahamsen (Internansvarlig), Irene Isaksen (Økonomiansvarlig).
RU-styret 18/19. Fra venstre: Andreas Midlang (Nestleder), Iben Nesset (Økonomiansvarlig), Solveig Siqveland (Leder), Kristoffer Eik (PR-ansvarlig) – V19, Jon Rygg (Internansvarlig) Ikke på Bildet: Julie Osen (PR-ansvarlig) – H18
RU-styret 18/19. Fra venstre: Håkon Gimse, Stian Torset, Erik Larsen, Sinde Lomås, Haakon Ervik Ikke på bildet: Helene Bing, Astrid Fredriksen
RU-styret 16/17. Fra venstre: Tora Skarvatun, Didrik Sæther, Håkon Gimse, Stein Skåtøy, Natalie Johnsen