Info

Fadderstyret – kontaktinfo, lenke til program, valg til fadderstyret

Undervisningsprisen – om prisen, tidlegare vinnarar m.m.

Pensumlister – her kan du sjekke om pensumlistene i ditt fag er komne ut.

Guide til Lydia/nyttige lenker – Guide til hvordan man melder inn skader og mangler ved UiB sine områder.

Om Realistutvalget – Kva gjer eigentleg Realistutvalget og kva går verva ut på?

Arrangementstøtte – Her kan du lese om korleis du kan søkja støtte som fagutval til arrangement