Gjennomslag

Her er noen av tingene som Realistutvalget har fått til:

2022/2023

 • TBA

2019/2020

 • Første studentutvalg i Norge med egen strategi
 • 60 000 kr ekstra til fadderuken
 • Universitetsledelsen vil øke studenttillitsvalgtes kompetanse 
 • Fått tilstanden til kjemilabene på RFB på radaren til universitetsledelsen. Søknad om oppgraderinger til 80 000 000 kr sendt fra univeristetet til kunnskapsdepartementet.

2018/2019

 • Honorar til fadderstyret
 • Utvidet åpningstiden til læringssenteret
 • Renovering av Allégaten 66 til 500 000 kr

2017/2018

 • Helgeåpent og utvidede åpningstider til RFB og lesesalen på bygget

2015/2016

 • Åpning av Integrerbar
 • Sykkelparkering
 • Flere sofa-grupper og kollokvieøyer, stikkontakter i auditoriefløyen m.m.
 • Stoppet institutt for geovitenskap sitt forsøk på å fjerne tidlig-eksamen for alle studenter
 • Bedre undervisningskvalitet: emneevaluering som fungerer m.m.

Tidligere

 • Fjernet Hangaren til fordel for læringssenteret