RU-møter

Her finner du innkallinger og protokoller fra alle RU-møter. Se også her for et utvalg av relevante vedtak: Vedtak i Realistutvalget

Realistutvalget 2022/2023:

RU 07/22-23: Innkalling Protokoll
Allmøte 2023:
Innkalling Protokoll
RU 06/22-23:
Innkalling Protokoll
RU 05/22-23:
Innkalling Protokoll
RU 04/22-23:
Innkalling Protokoll
RU 03/22-23:
 Innkalling Protokoll
RU 02/22-23:
 Innkalling Protokoll
RU 01/22-23:
Innkalling Protokoll

Realistutvalget 2021/2022:

RU 07/21-22: Protokoll
Allmøte 2022:
Innkalling Protokoll
RU 06/21-22:
Innkalling Protokoll
RU
05/21-22: Innkalling Protokoll
RU 04/21-22:
 Innkalling Protokoll
RU 03/21-22: Innkalling Protokoll
RU 02/21-22: Innkalling Protokoll
RU 01/21-22: Innkalling Protokoll

Realistutvalget 2020/2021:
RU 01/19-20: Innkalling Protokoll

Realistutvalget 2019/2020:
RU 08/19-20: Innkalling Protokoll
Allmøte 2020: Innkalling Protokoll
RU 07/19-20: Innkalling Protokoll
RU 06/19-20: Innkalling Protokoll
RU 05/19-20: Innkalling Protokoll
RU 04/19-20: Innkalling Protokoll
RU 03/19-20: Innkalling Protokoll
RU 02/19-20: Innkalling Protokoll
RU 01/19-20: Innkalling Protokoll

Realistutvalget 2018/2019:
RU 08/18-19: Innkalling Protokoll
Allmøte 2019: Innkalling Protokoll
RU 07/18-19: Innkalling Protokoll
RU 06/18-19: Innkalling Protokoll
RU 05/18-19: Innkalling Protokoll
RU 04/18-19: Innkalling Protokoll
RU 03/18-19: Innkalling Protokoll
RU 02/18-19: Innkalling Protokoll
RU 01/18-19: Innkalling Protokoll

Realistutvalget 2017/2018:
RU 08/17-18: Innkalling Protokoll
RU 07/17-18: Innkalling Protokoll
Allmøte 2018: Innkalling Protokoll
RU 06/17-18: Innkalling Protokoll
RU 05/17-18: Innkalling Protokoll
RU 04/17-18: Innkalling Protokoll
RU 03/17-18: Innkalling Protokoll
RU 02/17-18: Innkalling Protokoll
RU 01/17-18: Innkalling Protokoll

Realistutvalget 2016/2017:
RU-møte 08.05.2017: Innkalling Referat
RU-møte 06.03.2017: Innkalling Referat
RU-møte 01.02.2017: Innkalling Referat
RU-møte 23.11.2016: Innkalling Referat
RU-møte 18.10.2016: Innkalling Referat
RU-møte 30.08.2016: Innkalling Referat

Ta kontakt med RU-styret dersom du ønsker eldre innkallinger og referater, eller saksvedlegg til møtene.