RU-møter

Her finner du innkallinger og protokoller fra alle RU-møter. Se også her for et utvalg av relevante vedtak: Vedtak i Realistutvalget

Realistutvalget 2020/2021:
RU 01/19-20: Innkalling Protokoll

Realistutvalget 2019/2020:
RU 08/19-20: Innkalling Protokoll
Allmøte 2020: Innkalling Protokoll
RU 07/19-20: Innkalling Protokoll
RU 06/19-20: Innkalling Protokoll
RU 05/19-20: Innkalling Protokoll
RU 04/19-20: Innkalling Protokoll
RU 03/19-20: Innkalling Protokoll
RU 02/19-20: Innkalling Protokoll
RU 01/19-20: Innkalling Protokoll

Realistutvalget 2018/2019:
RU 08/18-19: Innkalling Protokoll
Allmøte 2019: Innkalling Protokoll
RU 07/18-19: Innkalling Protokoll
RU 06/18-19: Innkalling Protokoll
RU 05/18-19: Innkalling Protokoll
RU 04/18-19: Innkalling Protokoll
RU 03/18-19: Innkalling Protokoll
RU 02/18-19: Innkalling Protokoll
RU 01/18-19: Innkalling Protokoll

Realistutvalget 2017/2018:
RU 08/17-18: Innkalling Protokoll
RU 07/17-18: Innkalling Protokoll
Allmøte 2018: Innkalling Protokoll
RU 06/17-18: Innkalling Protokoll
RU 05/17-18: Innkalling Protokoll
RU 04/17-18: Innkalling Protokoll
RU 03/17-18: Innkalling Protokoll
RU 02/17-18: Innkalling Protokoll
RU 01/17-18: Innkalling Protokoll

Realistutvalget 2016/2017:
RU-møte 08.05.2017: Innkalling Referat
RU-møte 06.03.2017: Innkalling Referat
RU-møte 01.02.2017: Innkalling Referat
RU-møte 23.11.2016: Innkalling Referat
RU-møte 18.10.2016: Innkalling Referat
RU-møte 30.08.2016: Innkalling Referat

Ta kontakt med RU-styret dersom du ønsker eldre innkallinger og referater, eller saksvedlegg til møtene.