RU-møter

Her finner du innkallinger og protokoller fra alle RU-møter. Se også her for et utvalg av relevante vedtak: Vedtak i Realistutvalget

Realistutvalget 2019:

RU 03/19-20: Innkalling Protokoll

RU 02/19-20: Innkalling Protokoll

RU 01/19-20: Innkalling Protokoll

Realistutvalget 2018:

RU 08/18-19: Innkalling Protokoll

Allmøte 2018: Innkalling Protokoll

RU 07/18-19: Innkalling Protokoll

RU 06/18-19: Innkalling Protokoll

RU 05/18-19: Innkalling Protokoll

RU 04/18-19: Innkalling Protokoll

RU 03/18-19: Innkalling Protokoll

RU 02/18-19: Innkalling Protokoll

RU 01/18-19: Innkalling Protokoll

RU 08/17-18: Innkalling Protokoll

RU 07/17-18: Innkalling Protokoll

Allmøte 2018: Innkalling Protokoll

RU 06/17-18: Innkalling Protokoll

RU 05/17-18: Innkalling Protokoll

RU 04/17-18: Innkalling Protokoll

Realistutvalget 2017:

RU 03/17-18: Innkalling Protokoll

RU 02/17-18: Innkalling Protokoll

RU 01/17-18: Innkalling Protokoll

RU-møte 08.05.2017: Innkalling Referat

RU-møte 06.03.2017: Innkalling Referat

RU-møte 01.02.2017: Innkalling Referat

Realistutvalget 2016

RU-møte 23.11.2016: Innkalling Referat

RU-møte 18.10.2016: Innkalling Referat

RU-møte 30.08.2016: Innkalling Referat

Ta kontakt med RU-styret dersom du ønsker eldre innkallinger og referater, eller saksvedlegg til møtene.