Vårens siste RU-møte

Velkommen til siste RU-møte for dette semesteret med det sittende styret. Innkalling Saksliste 08.05.17 Søknad om støtte BFU “Vidden by Night” Budsjett BFU “Vidden by night” Søknad om støtte GFFU “Styrefest”/teambuilding Budsjett GFFU “Styrefest”