Medlemmer

  • Solveig Siqveland (Leder)
  • Andreas Midlang
  • Iben Alexander Eikrem Nesset
  • Jon Arnøy Rygg
  • Julie Røkke Osen

Samt en representant fra hver av følgende organisasjoner:
– Biologisk fagutvalg (BFU)
– Kjemisk fagutvalg (KFU)
– Fagutvalget ved Institutt for Informatikk (FU-ii)
– Matematisk fagutvalg (MFU)
– Fagutvalget ved Institutt for Geovitenskap (GFU)
– Geofysisk fagutvalg (GFFU)
– Sivilingeniørenes fagutvalg (SIFU)
– Nanos – fagutvalg for nanoteknologi (Nanos)
– Heliks (fagutvalget ved molekylærbiologi)
– Fagutvalget for fysikk og teknologi (FFT)
– Fagutvalg for integrert lektor- og adjuktutdanning (FIL)
– Linjeforeningen for fiskehelse og havbruksbiologi (LFFH)
– STIM (Fagutvalg for master i biologi)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.