Medlemmer

  • Solveig Siqveland (leder@realistutvalget.no)
  • Andreas Midlang (nestleder@realistutvalget.no)
  • Iben Alexander Eikrem Nesset (okonomi@realistutvalget.no)
  • Jon Arnøy Rygg (intern@realistutvalget.no)
  • Kristoffer Eik (pr@realistutvalget.no)

Samt en representant fra hver av følgende organisasjoner:
– Biologisk fagutvalg (BFU, bfu@uib.no)
– Kjemisk fagutvalg (KFU, kjemisk.fagutvalg@uib.no)
– Fagutvalget ved Institutt for Informatikk (FU-ii, fu@ii.uib.no)
– Matematisk fagutvalg (MFU, Fagutvalg@math.uib.no)
– Fagutvalget ved Institutt for Geovitenskap (GFU, fagutvalg@geo.uib.no)
– Geofysisk fagutvalg (GFFU, gffu@gfi.uib.no)
– Sivilingeniørenes fagutvalg (SIFU, sifu.uib@gmail.com)
– Nanos – fagutvalg for nanoteknologi (Nanos, nanos@uib.no)
– Heliks (fagutvalget ved molekylærbiologi, Heliks.styret@uib.no)
– Fagutvalget for fysikk og teknologi (FFT, Fagutvalget.fft@uib.no)
– Fagutvalg for integrert lektor- og adjuktutdanning (FIL, fil.uib@hotmail.com)
– Linjeforeningen for fiskehelse og havbruksbiologi (LFFH, info@lffh.no)
– STIM (Fagutvalg for master i biologi, stim@bio.uib.no)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.