Om oss

RU-styret 19/20. Fra venstre: Rune Navarsete (PR-ansvarlig), Matias Helleve (Nestleder), Kristoffer Eik (Leder), Anna Abrahamsen (Internansvarlig), Irene Isaksen (Økonomiansvarlig).

Realistutvalget er det øverste studentorganet ved Det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet. Vi er studentenes stemme opp mot fakultetsledelsen, og jobber hver dag for at våre 3000 studenter skal ha det så bra som mulig

Generelle henvendelser: post@realistutvalget.no

Realistutvalget består av hovedstyret:

Leder: Kristoffer Eik – leder@realistutvalget.no

Nestleder: Matias Helleve – nestleder@realistutvalget.no

Økonomiansvarlig: Irene Isaksen – okonomi@realistutvalget.no

PR-ansvarlig: Rune Navarsete – pr@realistutvalget.no

Internansvarlig: Anna Abrahamsen – intern@realistutvalget.no

Samt en representant fra hver av følgende organisasjoner:
– Biologisk fagutvalg
– Kjemisk fagutvalg
– echo
– Matematisk fagutvalg
– Geovitenskapelig fagutvalg
– Geofysisk fagutvalg
– Sivilingeniørstudentenes fagutvalg
– Nanos
– Helix
– Fagutvalget for fysikk og teknologi
– Fagutvalg for integrert lektor- og adjuktutdanning
– Linjeforeningen for fiskehelse og havbruksbiologi
– STIM

Og fakultetsrepresentanten i Studentparlamentet