Om Realistutvalget

Hva er Realistutvalget (RU)? Og hva gjør vi?

Formelt sett er vi det øvste studentorganet på MatNat og tillitsvalgte for studentene. Mer av det formelle kan du lese i statuttane.
Vi jobbar med saker som vi studenter er opptatte av.

I perioden 2017/2018

RU har hittil blant annet jobbet med:

 • Arrangert lynpresentasjoner for alle nye studenter
 • Helgeseminar for studenttillitsvalgte ved fakultetet
 • Jobbet for å oppgradere internettkvaliteten på hele fakultetet
 • Utvidet åpningstidene til RFB og lesesalen på bygget
 • Delt ut undervisningsprisen
 • være med å utvikle læringssenteret som åpner januar 2018 på RFB

I perioden 2015/2016
RU har blandt annet jobbet med:

 • Arrangert kick-off for vårsemesteret i januar for tredje gang.
 • To-dagars-seminar for studenttillitsvalgte på fakultetet (ca. 2 fra hvert fagutvalg). Arrangert for første gong i november 2013.
 • Studentlokale for studentene ved fakultetet Integrerbar ble i august 2015 åpnet, og RU har bistått i både drift og utvikling.
 • Bygningsarbeidet for sykkelparkering er nå iverksatt. Skal stå ferdig høsten 2016
 • Bedre læringsmiljø: flere sofa-grupper og kollokvieøyer, stikkontakter i auditoriefløyen m.m.
 • Bedre undervisningskvalitet: emneevaluering som fungerer m.m.
 • Organisering av kontorer
 • Vidreutviklet studentlager
 • Stoppet institutt for geovitenskap sitt forsøk på å fjerne tidlig-eksamen for alle studenter
 • Hjulpet til i arbeidet med merritering av gode forelesere
 • Hjulpet til i arbeidet med å utarbeide en rapport for digitalisering av skriftlig eksamen
 • Valgt fadderstyret, og assistert de
 • Valgt og opprettet stillingen arrangementskoordinator på mat-nat, som jobber opp mot andre organisasjoner samt innad på fakultetet med arrangementer.
 • Ytteligere forbedret undervisningsprisen, samt utlevert denne høsten 2015
 • og mye mer

Faste oppgåver Realistutvalget tar seg av:

– Administrering av bokskap (Realfagbygget og Allégaten 66)
– Overordna organ for fadderstyret; rekrutterar og føl opp, nytt: eigen bankkonto
– Fellesforum for studentdemokratiet på MatNat (fagutvalg og linjeforeningar)
– Vedlikeheld kontaktinfo og e-postlister for studentdemokratiet
– Lynpresentasjonar og bruktboksalg ved semesterstart om hausten
– Synleggjere studentdemokratiet i På-vei-veka (veke 42 i oktober)
– Organisere nominasjonar til forelesarprisen
– Bistå fakultetet i kvalitetssikring av studentarrangement
– Arrangere tillitsvalgt-kurs i lag med fakultetet
– Legge til rette for kjøp og salg av pensumbøker via Facebook-gruppe
– Følge opp fagkritisk dag

Kva verv er det i RU, og kven gjer kva?

RU er sett saman av 5 personar som er valgt på allmøte og 1 representant frå kvart av fagutvalga som er med i RU.
Desse møtes nesten ein gong i månaden.
Det er dei fem faste medlemma som har hovudansvaret for å følge opp sakene mellom desse møtene, ha jamlege møter med fakultetsleiinga og andre.

Etter at dei fem medlemma er valgt på allmøte så vel RU sjølv kven av dei fem som skal vere leiar.
Ytterlegare ansvarsområde fordelar ein seg imellom. I år er ein økonomiansvarleg, og ein sit i fadderstyret.
Utover ansvarsområde så fordeler ein ansvar for ulike saker fortløpande (sjå opplisting lenger oppe på sida).

Honorar
Vervet er honorert, summen på dette varierer fra styre til styre. 

Forkrav
Det er ikkje krav om tidlegare erfaring, sjølv om det er eit pluss.

Start, opplæring og periode
Dei som vert valgt startar på vervet etter sommaren. Fram til då får ein opplæring. Naturlegvis begrensa, sidan det er eksamenstid.
Verva varer 1 år.

Kontor
Realistutvalget har ein kontor i 1. etg. i Realfagbygget som ein disponerar og har adgong på døgnet rundt.
I tillegg til PC/iMac har ein eit kjøkken som vi deler med andre studentorganisasjonar.

Stille til valg

For å stille til valg kjem du på allmøtet og presenterar deg sjølv kort, kven du er (studie du går på) og kva du har lyst til å gjere i vervet.

Av de fem som sitter i vervet nå er det ikke alle som har meldt gjenvalg, det vil derfor være viktig at nye personer stiller.

Spørsmål om RU og verva?
Send e-post til post@realistutvalget.no

Fakultetsrepresentant i Studentparlamentet

Fakultetsrepresentant for studieåret 2015/2016 + ein vara-representant skal veljast på allmøte 5.05.2015.

Fakultetsrepresentanten er representant for MatNat i Studentparlamentet og har møterett og vert innkalla til møta i Realistutvalget. Ansvarsområdet er å hevde MatNat som fakultet på Studentparlamentet sine møter og arrangement. Vervet gir godt innsyn i korleis universitetet og fakultetet fungarar, samt at du kan påverke Studentparlamentet sin politikk. Studentparlamentet har ni møter i året.

Les meir på Studentparlamentet sine nettsider (sp.uib.no).