Vårens siste RU-møte

Velkommen til siste RU-møte for dette semesteret med det sittende styret. Innkalling Saksliste 08.05.17 Søknad om støtte BFU “Vidden by Night” Budsjett BFU “Vidden by night” Søknad om støtte GFFU “Styrefest”/teambuilding Budsjett GFFU “Styrefest”

Møte i Realistutvalget onsdag 26. februar kl. 16:15

Blant sakene på agendaen dette møtet er: 1. SiB Kafé m/ gjest kafédirektør Ørjan Vågestøl 2. Forskarlinje – presentasjon av ordninga på medisin v/ gjest Eivind Valestrand 3. Valg til studentparlamentet v/ gjest Bjørn-Kristian Danbolt 4. Revidere RU-budsjett 2014 5. Orientering om alumnusdagane i mai  v/ Ellen Birgitte og Anders 6. Statuttar for fagutval RU-møte Read More …