Referat fra allmøte

Allmøte – 2013-05-08 – referat – MatNat UiB På møtet vart også ny representant og vara for MatNat i Studentparlamentet valgt. Eigen valgprotokoll for dette: Valgprotokoll – fakultetsrepresentant MatNat – allmøte 2013-05-08

Møtereferat 03.02.2012

Oppmøtte: Øystein Bakke Marie Songve Chrestense Njærheim Anne Marit Haugland Iselin Hansen Anders Husebø Stefan Coyle Pål Idar Christiansen 1. RU Budsjett 2012 Utsatt til neste møte. 2. SP sammensetning “SP sin sammensetning nå til dags reflekterer i liten grad studentmassen i de forskjellige fakultetene. Forslaget som blir fremmet er en form for direktelinje der Read More …

Studentenes Allmøte Ved det Matematisk-Naturfaglige fakultet

Sted:    Auditorium 3, Realfagsbygget Dato:    16.11.2011 Tid: 16:15 Antall oppmøtte stemmeberettigete: 29 Referent: Marie Songve Møteleder: Håvard Dretvik, valgt ved inngang til møtet Allmøte skal holdes i henhold til statuttene http://ru.uib.no/statutter/#ru. §7 Allmøte er siste frist for nominering av kandidater til valg. Enhver som er registrert ved fakultetet og har betalt semesteravgift til SiB, har Read More …

Møtereferat 01.11.2011

1.    Allmøte. Allmøte er satt til onsdag  16.11 og blir avholdt i auditorium 2 fra klokken 16:15. Ønsker å kjøre overlappings-RU for å skifte sittende periode for faste representanter fra vår til vår, i stedet for nåværende høst til høst, for å koordinere med SP-valg. Crestense går inn som ny fast representant og Øystein melder Read More …

Referat 08.03.2011

REFERAT 08.03.2011 Oppmøtte: Øystein Bakke Øystein Monsen Marie Songve Pia Dahlen (Bio) Jan Ove Vik (Heliks) Stian Skauge (inf) Tonje Fiskerstrand(fil) Chrestense Njærheim  (kjemisk) Godkjenning av budsjett. Endå ikkje fått tilsendt fjorårets budsjett. Utsetjing av gjennomgang inntil vidare. Opna opp for innspel ang. kva som skal inngå i årets budsjett. Bokskap. Igansetjing av ei meir Read More …