Velkommen til vårt nye styremedlem: Håkon Gimse

RU har hatt eit suppleringsval på sitt møte i mars og kan no introdusere det nye styremedlemmet Håkon Gimse.

Vi vil og takke Roger Han for hans uvurdelege bidrag til RU

Gratulerer til det nye medlemmet. Frå venstre: Tora Skarvatun (leiar), Didrik Sæther (medlem og IT-ekspert), Håkon Gimse (ny), Stein Skoglund Skåtøy (økonomiansvarleg) og Natalie Johnsen (nestleiar)

Gratulerer til det nye medlemmet. Frå venstre: Tora Skarvatun (leiar), Didrik Sæther (medlem og IT-ekspert), Håkon Gimse (ny), Stein Skoglund Skåtøy (økonomiansvarleg) og Natalie Johnsen (nestleiar)

Leave a Reply

Your email address will not be published.