Christian Schlichtkrull er nominert til Undervisningsprisen 2015\2016

Neste person som har blitt nominert til Undervisningsprisen 2015\2106 er Christian Schlichtkrull. Schlichtkrull har blitt nominert av Matematisk Fagutvalg (MFU) som har følgjande å sei om han:

 

“Fag: Grunnkurs i matematikk 2, MAT112
Institutt: Matematisk institutt
Christian foreleste MAT112 vårsemesteret 2016. Gjennom et helt semester viste han fremragende evne til å kommunisere et svært krevende fag til en stor forsamling. Faget er et stort fellesfag med nærmere 300 studenter påmeldt til eksamen. Likevel klarer Christian å tilrettelegge forelesningene og de obligatoriske oppgavene slik at alle henger med, samtidig som de ypperste studentene får gode utfordringer.
Christians evne til å formidle faget både humoristisk og samtidig pedagogisk er enestående. Han er flink til å legge opp stoffet etter hvilket nivå man er på, og har interesse for alle sine studenter. Formidlingsevnen er god, og interessen for faget smitter over på studentene.
Det er en kunst å gjøre epsilon/delta-bevis spennende og forståelig, men Christian viser en iver for sitt fagfelt. Han underviser med hele kroppen, og forklarer gjerne ting både to og tre ganger i pausen eller på kontoret en tidlig formiddag.”

 

Tidlegare nominerte for Undervisningprisen finn du her: Nominerte til Undervisningsprisen 2015\2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.