Bjørn Grung er nominert til Undervisningsprisen 2015\2016

Bjørn Grung har blitt nominert til undervisningsprisen 2015\2016

Bjørn Grung har blitt nominert til undervisningsprisen 2015\2016

Neste person som har blitt nominert er Bjørn Grung. Grung har blitt nominert av Nanovitenskaplig Fagutvalg (NANOS) og Kjemisk Fagutvalg (KFU) som har følgjande å sei om han:

“Nanos velger å nominere førsteamanuensis Bjørn Grung til Undervisningsprisen 2016. Til bakgrunn
for nominasjonen ligger hans evne til å engasjere elever ved bruk av variert undervisning. Det byttes
jevnlig mellom tavlebruk og powerpoint som blir brukt godt. Historiene han forteller i undervisningen
oppleves både som relevante og morsomme. Quiz og premiering etter at kapitler er ferdig undervist
settes pris på, og gir mer motivasjon til å lese. Det at han også bruker tid på å lære bort hvordan man
best kan lære seg stoffet han underviser ses på som et stort pluss.”

Overståande tekst er frå NANOS
“Jeg vil nominere Bjørn Grung til foreleserprisen 2016.
Det er for mange vanskelig å gå fra videregående over til universitetet. Mye er nytt, både
faglig og sosialt, og det er en helt ny måte å jobbe med fag enn det man er vant med på
videregående. Dette setter et høyt press på foreleser, som må klare å motivere nye
elever til å både jobbe med faget men også for å lære nye arbeidsmetoder. For å forsikre
at man skal få minst mulig frafall fra realfagstudiene er det viktig at foreleser er
motiverende, hjelpsom og flink. Bjørn Grung er nettopp dette. Han brukte tid til å snakke
om læringsmetoder og hvordan man burde jobbe med faget hans. Noe som var svært
hjelpsomt for oss som ikke var inne i det akademiske enda. Det var alltid kjekt å gå i
forelesningene hans. Han brukte gode powerpointer, god tavlebruk og eksperimenter
for å holde oss interessert i gjennom et helt semester. Han er underholdende. Med gode
historier relatert til pensum, og selvsagt noen andre historier, holdt han oss våkne i
8.15-forelesningene. Dette er en foreleser som bryr seg om å undervise. Derfor synes jeg
at Bjørn Grung burde vinne. Han gjør et fag som er obligatorisk for mange, men som få
har interesse for, til et fag med hyggelige og lærerike forelesninger. Dette burde
erkjennes.”
Overståande tekst er frå KFU

 

Tidlegare nominerte for Undervisningprisen finn du her: Nominerte til Undervisningsprisen 2015\2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.