Øyvind Halskau er nominert for Undervisningsprisen 2015\2016

Øyvind Halskau, nominert til Undervisningsprisen

Øyvind Halskau, nominert til Undervisningsprisen

Øyvind Halskau er nominert for Undervisningsprisen 2015\2016

 

Halskau har blitt nominert av HELIKS som seier følgjande om han:

“Han er en professor som er både engasjert selv og klarer å engasjere studentene sine i
undervisningstimene. Han har e.g. PowerPoint slidene skrevet ut til enhver undervisningstime til alle
sammen, noe som han egentlig ikke trenger å gjøre. Dessuten har PowerPointene hans en smart
oppsett, ved at de har oversikt over temaet av forrige undervisningstimen i begynnelsen, og oversikt
over temaet til neste gang ved slutten. For ikke å snakke om at innholdet av PowerPointene! Disse
oversiktene kan igjen brukes som indikasjon på ting som man må kunne når eksamen nærmer seg.
Videre prøver han også å få studentene til å bli aktive i undervisningstimene ved å stille spørsmål,
eller komme med problemstillinger, som kan løses sammen i en gruppe. Som sagt, han vil virkelig at
studentene får så mye ut av undervisningstimene hans som mulig! Han er ellers veldig dyktig på sitt
fagområde, og alltid tar til seg kommentarer som kan føre til forbedring av både faget og selve
undervisningen. Han er en professor som virkelig kan undervise!”

Leave a Reply

Your email address will not be published.