Referat og resultat fra allmøtet 2016

Her ligger referatet fra allmøtet: Referat RU allmøte2016
H
er er sakslisten for mer informasjon: Agenda for allmøte på mat-nat mandag 04. April

Gratulerer til

Henriette Vågen Aase

Sverre Hartveit

Stein Skoglund SKåtøy

Tora Skarvatun

Roger Han

Som neste års RU-styre, som tiltrår 1. Juli 2016.

Gratulerer til

Natalie Johnsen som mat-nat sin representant i studentparlamentet (og Morsal Saba som vara)

Leave a Reply

Your email address will not be published.