Allmøte og valg til RU 04.04.16

Velkommen til årets allmøte med Realistutvalget. Det vil bli gratis mat, spennende verv skal på valg og statutter skal endres!
4. april 16.15-18.00, Auditorium 1 i Realfagsbygget.

Alle som går på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (mat-nat) kan stille til verv, og ingen tidligere erfaring er påkrevd!

Realistutvalget er mat-nat sitt høyeste studentorgan og stillinger som skal fylles er:
– 5 styreverv i Realistutvalget (og en leder blant de 5 på neste RU-møte)
– 1 representant og vara til Studentparlamentet som fakultetsrepresentant

Valget vil foregå ved urnevalg og simpelt flertall. Er du usikker på hva vervet innebærer? Ta gjerne kontakt med det sittende styret på e-post (ru-intern@uib.no) eller Facebook! (Leder: Roymond, nestleder: Marie, styremedlemmer: Henriette, Maria og Sverre) eller sittende studentparlamentsrepresentant Linn Merethe (Med vara Fredrik)

Les mer om møtet på agendaen her.

Oppdatert informasjon om møtet finner du på facebook-arrangementet her.

Leave a Reply

Your email address will not be published.