Fagkritisk dag: Naturvitenskapelige helter, humanistiske skurker

I anledning fagkritisk dag 3. mars inviterer Realistutvalget til spennende foredrag og spørsmålsrunde til fakultetet og universitetet.

Årlig arrangeres det Fagkritisk dag ved hele UiB. Denne dagen vies til å se på ulike fag og disipliners oppbygging og relevans. Det er derfor rom for å ta opp problemer som påvirker oss studenter underveis i studieløpet.

Vi vil også oppfordre de ansatte til å delta. Det vil være mye interessant for enhver ved fakultetet denne dagen.

Program:
11.00 – Gjesteforedrag: “Naturvitenskapelige helter, humanistiske skurker”.
Professor Jan Reinert Karlsen fra Senter for Vitenskapsteori holder foredrag om naturvitenskapenes samfunnsansvar i et historisk og vitenskapsteoretisk perspektiv. Her gjelder det å være tidlig ute for å få plass! Servering av kaffe og kaker fra 10.30.
Sted: Integrerbar

11.30 – Egne opplegg i regi av fagutvalgene
Sted: Vrimlearealet i 1. etasje

13.00 – Spørsmålsrunde til fakultetet og universitetet.
Sted: Integrerbar
Det blir servering av fingermat i forkant av spørsmålsrunden.
Du kan selv sende inn spørsmål i linken under. Temaene er utveksling, digitalisering og emneevaluering. De som er bekreftet foreløpig er studiesjef Eli Høie, prodekan for utdanning Harald Walderhaug og viserektor Oddrun Samdal. Grip sjansen og få mulighet til å direkte påvirke din egen studiehverdag!

Link til spørsmålskjema: https://docs.google.com/forms/d/1vSqsK1tgBuG_bVcQb5QnST1v8m_raqbGBFLElshHtLA/viewform

FAGKRITISK DAG

Leave a Reply

Your email address will not be published.