Møte i Realistutvalget onsdag 26. februar kl. 16:15

Blant sakene på agendaen dette møtet er:

1. SiB Kafé m/ gjest kafédirektør Ørjan Vågestøl
2. Forskarlinje – presentasjon av ordninga på medisin v/ gjest Eivind Valestrand
3. Valg til studentparlamentet v/ gjest Bjørn-Kristian Danbolt
4. Revidere RU-budsjett 2014
5. Orientering om alumnusdagane i mai  v/ Ellen Birgitte og Anders
6. Statuttar for fagutval

RU-møte 2014-02-26 – agenda

Leave a Reply

Your email address will not be published.