Saksliste til møte i Realistutvalget torsdag 23. januar kl. 16:15

Blant sakene på agendaen dette møtet:

1. Fagkritisk dag
2. Studentlokale
3. Plan for våren
4. Nye møblar og andre læringsmiljø-tiltak
5. Fadderveka
6. Alumnusdagar i mai og studentar med på dette
7. Masterveke
8. Suppleringsvalg

RU-møte 2014-01-23 – agenda

Leave a Reply

Your email address will not be published.